Back to top

FAQ


 

Σε αυτήν την ενότητα παραθέτουμε κάποιες από τις συχνότερες ερωτήσεις πάνω στο αντικείμενο του ανελκυστήρα. Αν θέλετε να θέσετε και εσείς τα ερωτήματά σας πατήστε εδώ (φόρμα επικοινωνίας)

1. Σε τι διακρίνονται οι ανελκυστήρες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

Οι ανελκυστήρες ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται σε επιβατηγούς (ατόμων) και σε φορτηγούς (φορτίων). Οι επιβατηγοί έχουν υψηλό βαθμό ασφαλείας κατά την λειτουργία και καλαίσθητη εμφάνιση σε αντίθεση με τους φορτηγούς που η καλαισθησία έρχεται σε δεύτερη θέση μπροστά στη στιβαρότητα και τον υψηλό βαθμό ασφαλείας. Επιπλέον, ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους διακρίνονται σε υδραυλικούς και σε έλξεως – τριβής (ηλεκτρομηχανικούς).

2. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του υδραυλικού ανελκυστήρα σε σχέση με τον ηλεκτρομηχανικό;

Τα πλεονεκτήματα είναι:

 • δε χρειάζεται τροχαλιοστάσιο πάνω από το φρέαρ
 • έχει πολύ καλή ποιότητα κίνησης
 • απαιτεί λιγότερο χώρο αφού είναι χωρίς αντίβαρα
 • λειτουργεί αθόρυβα και χωρίς κραδασμούς
 • απαιτεί μηδαμινή συντήρηση γιατί τα περισσότερα μέρη αυτό- λιπαίνονται ενώ ο κινητήρας εργάζεται μόνο στην άνοδο.
 • δεν εγκλωβίζονται άτομα
 • προσφέρει τη δυνατότητα να σταματά σε όποιο ύψος θέλουμε

Τα μειονεκτήματα είναι:

 • καταναλώνει 10% περισσότερη ενέργεια
 • δεν αντέχει σε μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων λόγω υπερθέρμανσης του λαδιού
 • δεν ενδείκνυται σε πολυώροφα κτίρια όπου απαιτείται μεγάλη ταχύτητα
 • χαμηλές απαιτήσεις σε ύψος τελευταίου ορόφου (ελάχιστο 2,45μ)
 • δεν απαιτείται επιπλέον χώρος για μηχανοστάσιο
 • εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 81-21
 • χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • αθόρυβη λειτουργία

3. Ποιοι είναι οι κανονισμοί όσον αφορά το μηχανοστάσιο;

Καταρχάς η θέση του μηχανοστασίου πρέπει να συμφωνεί με το σχέδιο του μηχανικού που έχει εγκρίνει η πολεοδομία. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης χρειάζεται αναθεώρηση αδείας ή ενημέρωση φακέλου. Σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ :

• Το μηχανοστάσιο πρέπει να διαθέτει εξαερισμό
• Η πόρτα του μηχανοστασίου πρέπει να είναι μεταλλική, να ανοίγει προς τα έξω και σε περίπτωση που δεν έχει εξαερισμό να διαθέτει περσίδες (εξαερισμός του μηχανοστασίου από την πόρτα)
• Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εκτελούνται άνετα και με ασφάλεια οι εργασίες επισκευής και συντήρησης. Ένα τυπικό μηχανοστάσιο πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 1,5 Χ 2 m και ύψος τουλάχιστον 1,8 m
• Το πάτωμα δεν πρέπει να είναι ολισθηρό.
• Ύπαρξη κλειδαριάς πανικού
• Το μηχανοστάσιο πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά για τον ανελκυστήρα και να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό από κοινόχρηστο χώρο.

4. Τι πρέπει να γνωρίζω για το φρεάτιο;  

• Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη (τρύπες) για εξαερισμό
• Η κάτω απόληξη (απόσταση από το κάτω μέρος του φρεατίου έως το πάτωμα του κατώτερου ορόφου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,4 m
• H άνω απόληξη (ύψος τελευταίου ορόφου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,4 m
• Το φρεάτιο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την λειτουργία του ανελκυστήρα  

5. Πόσο ύψος και πλάτος πρέπει να αφήσω για την πόρτα;

Η απάντηση σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται άμεσα από το είδος της πόρτας που θα επιλέξετε. Αν η πόρτα είναι ημιαυτόματη (χειροκίνητη) τότε το ύψος που πρέπει να αφήσουμε είναι 2,12 m από τελικό δάπεδο ή 2,25 m από μπετόν ενώ το πλάτος για 85 cm άνοιγμα πόρτας (προβλέπεται από τον νόμο) πρέπει να είναι 1,05 m. Αν η πόρτα είναι αυτόματη τότε το ύψος που πρέπει να αφήσουμε είναι 2,28 m από τελικό δάπεδο ή 2,40 m από μπετόν ενώ το πλάτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,10 m. 

6. Ποια είναι η διαδικασία ηλεκτροδότησης στην εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα;

Αν η οικοδομή δεν έχει εργοταξιακή τριφασική παροχή ρεύματος τότε κάνουμε αίτηση στη ΔΕΗ για προσωρινή ηλεκτροδότηση.
Η προσωρινή αυτή ηλεκτροδότηση διαρκεί για 60 μέρες. Στο χρονικό διάστημα αυτό πρέπει να αποπερατωθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα, να τεθεί σε λειτουργία και να πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα. Για την μόνιμη παροχή κοινόχρηστου τριφασικού ρεύματος για τον ανελκυστήρα χρειάζεται αίτηση στη ΔΕΗ έχοντας την άδεια του ανελκυστήρα και την καταχώρηση του στην Νομαρχία.

7. Είναι απαραίτητη η μηνιαία συντήρηση;

Ο ανελκυστήρας και τα εξαρτήματά του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία.
Για τους ήδη εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται από το νόμο. Περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή απορύθμισης.
Σύμφωνα με το νόμο ο αριθμός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 12 το χρόνο για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε κτίρια με 10.000 πλήρεις διαδρομές την εβδομάδα.
Επίσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 24 το χρόνο για ανελκυστήρες εγκατεστημένους:
• Σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή Parking.
• Σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνη, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ
• Σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία ή μεγάλα Νοσοκομεία καθώς και σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό εφόσον παρουσιάζουν πάνω από 10000 πλήρεις διαδρομές την εβδομάδα.

8. Τι γίνεται σε περίπτωση εγκλωβισμού ενός ατόμου;

Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει αυτόματος απεγκλωβισμός. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο ανελκυστήρας που σταματάει την κίνησή του, κατέρχεται αυτόματα στην στάθμη του αμέσως κατώτερου ορόφου. Επειδή υπάρχει μια σχετική σύγχυση πάνω σε αυτό το θέμα ο αυτόματος απεγκλωβισμός δεν λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης. Στην περίπτωση αυτή έρχεται τεχνικός από την εταιρεία που έχει αναλάβει την συντήρηση της εγκατάστασης και μέσω της χειραντλίας που βρίσκεται στο μπλοκ βαλβίδων απεγκλωβίζει το άτομο. Στους μηχανικούς ανελκυστήρες ο αυτόματος απεγκλωβισμός δεν υπάρχει αλλά μπορεί να τοποθετηθεί ως έξτρα εξάρτημα.

9. Πόσο ασφαλείς είναι οι παλιοί ανελκυστήρες;

Επειδή ο ανελκυστήρας έχει να κάνει με την καθημερινή μετακίνηση ανθρώπων, τα θέματα ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας.
Κάθε μηχάνημα ανεξάρτητα αν είναι καινούριο ή παλιό μπορεί να μην είναι ασφαλές αν δεν πραγματοποιείται σωστά η μηνιαία προληπτική συντήρηση ή αν τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του δεν είναι πιστοποιημένα.
Ειδικότερα ο κίνδυνος βλαβών, απορυθμίσεων και πιθανώς ατυχημάτων είναι μεγαλύτερος σε ανελκυστήρες παλαιού τύπου. Στις περιπτώσεις αυτές πολλά εξαρτήματα έχουν υποστεί φθορές λόγω πολυχρησίας και χρειάζονται επισκευή. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει την ριζική αναπαλαίωση του ανελκυστήρα κάθε 20 χρόνια. Έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια των επιβαινόντων.  

10. Πότε πρέπει να αναβαθμιστή/επισκευατεί ένας ανελκυστήρας;

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΑ 28425 Φ.Ε.Κ. 2604/22-12-2008 και τις Υπουργικές Αποφάσεις ΕΛΟΤ ΕΝ.81.1, 81.80 είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος του ανελκυστήρα σας για την εφαρμογή των διαδικασιών εκείνων που αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία του, την αναβάθμιση του καθώς και στη λήψη μέτρων που πρέπει να εξασφαλιστούν για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών κατά την λειτουργία και συντήρηση αυτού.

Βάση της προαναφερόμενης ΚΥΑ ο έλεγχος και η εφαρμογή των μέτρων (αναβάθμιση – επισκευή ανελκυστήρα) θα πρέπει να εκτελεστούν μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή καθορίζεται ως εξής:

i) Για ανελκυστήρες που έχουν παρέλθει από την ημερομηνία εγκατάστασης τους 30 χρόνια και άνω, η προθεσμία λήγει στις 31/12/2010.

ii)  Για ανελκυστήρες για τους οποίους τα έτη εγκατάστασης τους είναι λιγότερα από 30, η προθεσμία λήγει στις 31/12/2011.

11. Είναι επικίνδυνο ένα ακάλυπτο άνοιγμα θαλάμου;

Οι θάλαμοι ανελκυστήρα χωρίς πόρτες, μπορεί να κρύβουν σημαντικό κίνδυνο για ανθρώπους, ζώα και εμπορεύματα. Τα παιδιά και οι άνθρωποι που μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα (αναπηρικές πολυθρόνες, παιδικά καρότσια κ.α.) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σ’ αυτόν τον κίνδυνο.
Τέτοιας μορφής ατυχήματα συχνά προκαλούν πολύ σοβαρά τραύματα στους ανθρώπους και αποτελούν την κύρια πηγή θανατηφόρων ατυχημάτων. Η πιο αποτελεσματική λύση είναι η αναβάθμιση όλων των υφισταμένων επιβατικών ανελκυστήρων με την τοποθέτηση αυτόματης πόρτας θαλάμου(τύπου BUS).

12. Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση φθαρμένων συρματόσχοινων ανάρτησης;

Ο κίνδυνος που συνδέεται με το σπάσιμο των συρματόσχοινων ανάρτησης του ανελκυστήρα είναι προφανής και μπορεί να γίνει αντιληπτός από τον καθένα. Προτείνεται τακτικός έλεγχος και ανά διαστήματα αντικατάσταση των συρματόσχοινων.  

13. Η στάση του θαλάμου πρέπει να πραγματοποιείται με ακρίβεια;

Τα συστήματα χειρισμού των παλιών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, συγκεκριμένα αυτών που λειτουργούν με μονούς κινητήρες ταχύτητας, δεν επιτρέπουν τέλεια ισοστάθμιση του θαλάμου με το πάτωμα ορόφου. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να σκοντάψουν οι επιβάτες κατά την είσοδο ή την έξοδο από τον θάλαμο. Αυτός ο κίνδυνος είναι προφανώς μεγαλύτερος όσο ψηλότερο είναι το σκαλοπάτι, σοβαρότερος δε για ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
Μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στα συστήματα ελέγχου του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ακρίβεια ισοστάθμισης.  

14. Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για τα ΑΜΕΑ;

Σε δημόσια κτίρια άνω του ενός ορόφου επιβάλλεται ύπαρξη ανελκυστήρα και ύπαρξη ράμπας πρόσβασης σε αυτόν με μέγιστη κλίση 5%. Το καθαρό άνοιγμα του θαλάμου πρέπει να είναι τουλάχιστον βάθους 1,40 m και πλάτους 1,10 m και καθαρό άνοιγμα θύρας τουλάχιστον 85 cm. Οι θύρες θαλάμου και φρέατος πρέπει να είναι οριζόντια συρόμενες αυτόματες, μηχανοκίνητες με δυνατότητα ρυθμιζόμενου χρόνου ανοικτής παραμονής. Η προστασία πρέπει να επιτυγχάνεται με φωτοκουρτίνα από 25mm έως 1800mm από το κατωκάσι της θύρας.
Απαραίτητη είναι η ύπαρξη κουπαστής σε ύψος 90 cm από το δάπεδο του θαλάμου.
Η ανοχή κατά τη στάση του θαλάμου πρέπει να είναι ±10mm από το δάπεδο του ορόφου. Η ελάχιστη απόσταση θύρας ανελκυστήρα από τον απέναντι τοίχο προβλέπεται στο 1,50 m.  

15. Είναι απαραίτητο το φωτοκύτταρο στην αυτόματη πόρτα;

Η αυτόματη λειτουργία του κλεισίματος της κυλιόμενης πόρτας θαλάμου ελλοχεύει τον κίνδυνο τραυματισμού από πλάγια χτυπήματα, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Στις αυτόματες πόρτες θαλάμου θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη προστασία, μηχανική ή ηλεκτρική, για την ελαχιστοποίηση ή την αποτροπή του παραπάνω κινδύνου.
Προστασία τέτοιου είδους παρέχουν τα φωτοκύτταρα, οι φωτοκουρτίνες, οι άκρες ασφαλείας, κ.α.
Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΝ 81 ζητά την παροχή στους νέους ανελκυστήρες ενός προστατευτικού μηχανισμού ενάντια στον κίνδυνο σύνθλιψης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανελκυστήρων συνιστά την επιλογή συστημάτων που θα αποτρέψουν αποτελεσματικά την σωματική επαφή μεταξύ του ατόμου και της πόρτας του θαλάμου.  

16. Το σύστημα επικοινωνίας είναι χρήσιμο;

Γενικά, οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα κουμπί έκτακτου συναγερμού (κουδούνι), το οποίο όταν ενεργοποιείται, λειτουργεί ένας ακουστικός συναγερμός στο κτίριο. Τα συστήματα αυτά είναι μη αποτελεσματικά, καθώς ο συναγερμός συχνά δεν ακούγεται. Υπάρχουν νέα συστήματα τηλεπικοινωνίας, που επιτρέπουν στους παγιδευμένους επιβάτες να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με ένα κέντρο εξυπηρέτησης το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και επιτρέπει στους παγιδευμένους επιβάτες να μιλούν με τα κατάλληλα άτομα και να διασώζονται από επαγγελματίες με ελάχιστη καθυστέρηση.  

17. Γιατί ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης είναι αναγκαίος;

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι επιβάτες που είναι παγιδευμένοι στους θαλάμους υπόκεινται σε επιπρόσθετη ψυχολογική πίεση λόγω της πλήρους συσκότισης. Δυσκολεύονται επίσης να εντοπίσουν το κουμπί συναγερμού. Για το λόγο αυτό υπάρχει ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης. 

18. Ποια τα πλεονεκτήματα της τοποθέτησης VVF Inverter στον πίνακα;

Τα πλεονεκτήματα της τοποθέτησης VVF Inverter στον πίνακα είναι:  

 • βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα ακόμα και σε χαμηλές στροφές (μεταβλητή συχνότητα ρεύματος λειτουργίας)
 • ομαλή εκκίνηση του κινητήρα και χαμηλό ρεύμα εκκίνησης
 • έλεγχος της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης για υψηλή ποιότητα κίνησης
 • έλεγχος της θέσης του ανελκυστήρα και σταμάτημα στη στάση με ακρίβεια, με τη χρήση παλμογεννήτριας (encoder)
 • σταμάτημα του ανελκυστήρα ηλεκτρικά και όχι με τις σιαγώνες του φρένου (οι σιαγώνες του φρένου χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για την συγκράτηση του ανελκυστήρα σε στάση)
 • προστασία του κινητήρα από υπερεντάσεις και άλλους ηλεκτρικούς κινδύνους
 • εξάλειψη του ηλεκτρικού θορύβου του κινητήρα
 • δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας απεγκλωβισμού
 • μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στα συστήματα ελέγχου του ανελκυστήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ακρίβεια ισοστάθμισης.